Bài viết về chủ đề "thông tư số 222/2010/BTC"

THÔNG TƯ SỐ 222/2010/BTC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư số 222/2010/BTC
Thông tư số 222/2010/TT-BTC về chế độ quản lý tài chính-tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 222/2010/TT-BTC về chế độ quản lý tài chính-tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 222/2010/TT-BTC về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, nội dung Thông tư như sau:

Chi tiết >>