Bài viết về chủ đề "thông tư hướng dẫn luật quản lý thuế"

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư hướng dẫn luật quản lý thuế
Thông tư số 28 /2011/TT-BTC Hướng dẫn Luật quản lý thuế

Thông tư số 28 /2011/TT-BTC Hướng dẫn Luật quản lý thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Chi tiết >>