Bài viết về chủ đề "thông tư hướng dẫn đăng ký kinh doanh"

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư hướng dẫn đăng ký kinh doanh
Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD về hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD về hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 06 năm 2015 về hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/7/2015, trong thời gian Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chưa có hiệu lực thi hành, nội dung như sau:

Chi tiết >>