Bài viết về chủ đề "thông tư 36"

THÔNG TƯ 36 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư 36
Gãy răng có được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Gãy răng có được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Luật sư tư vấn về điều kiện sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP.

Chi tiết >>