Bài viết về chủ đề "thông tư 17/2009/TT-BTNMT"

THÔNG TƯ 17/2009/TT-BTNMT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư 17/2009/TT-BTNMT

Thông tư 17/2009/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thông tư này quy định về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận); thể hiện nội dung trên Giấy chứng nhận và ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169