Bài viết về chủ đề "thông tư 08/2013"

THÔNG TƯ 08/2013 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư 08/2013
Điều kiện về nâng lương trước thời hạn theo thông tư 08/2013/TT-BNV?

Điều kiện về nâng lương trước thời hạn theo thông tư 08/2013/TT-BNV?

Tôi đã đọc Thông tư 08/2013/TT-BNV nhưng còn chưa rõ một số điểm sau, nhờ luật sư tư vấn giúp tôi: Theo Thông tư 082013: "Điều kiện và chế độ được hưởng:

Chi tiết >>

Quy định của pháp luật về nâng bậc lương trước thời hạn

Quy định của pháp luật về nâng bậc lương trước thời hạn

nếu tôi đang hưởng ngạch lương chuyên viên (01.003) có thời điểm tính nâng bậc lương gần đây nhất của tôi là 01/01/2012 (3 năm 1 lần), vậy nếu tính theo năm xét nâng bậc lương tính đến hết ngày 31/12 năm xét nâng lương thì là 2015, nhưng nếu tôi đủ điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn thì phải tính trong năm 2014, theo hướng dẫn cách tính năm xét nâng lương 31/12 thì trường hợp những người có thời điểm đầu năm thì không có cơ hội nâng lương trước thời hạn đúng không ạ,

Chi tiết >>