Bài viết về chủ đề "thông tư 02/2014"

THÔNG TƯ 02/2014 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư 02/2014
Tư vấn về mức phí đo đạc địa chính?

Tư vấn về mức phí đo đạc địa chính?

Hiện tại, gia đình tôi cùng hơn 20 hộ gia đình nữa đang sinh sống và làm việc trên khu vực đất ven sông từ trước những năm 1980 tới nay. Từ đó tới nay đã hình thành được nhiều tài sản gắn liền trên đất như nhà cửa, quầy hàng....

Chi tiết >>