Bài viết về chủ đề "thông báo mất hóa đơn"

THÔNG BÁO MẤT HÓA ĐƠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông báo mất hóa đơn
Mẫu báo cáo mất hóa đơn

Mẫu báo cáo mất hóa đơn

Nội dung báo cáo mất hóa đơn bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, số lượng hóa đơn bị mất và các thông tin khác liên quan đến hóa đơn, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>