Bài viết về chủ đề "thôi việc tự nguyện "

THÔI VIỆC TỰ NGUYỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thôi việc tự nguyện

 • Trường hợp công chức mất sau khi được cấp trên phê duyệt cho thôi việc tự nguyện

  Trường hợp công chức mất sau khi được cấp trên phê duyệt cho thôi việc tự nguyện.

  • 21/09/2015
  • Nguyễn Thị Hương

  Bố tôi công tác tại ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, vì lý do sức khỏe bố tôi yếu nên không thể đi làm được nữa. Bố tôi có viết đơn xin thôi việc và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó không lâu thì bố tôi mất. Tôi xin hỏi luật sư trường hợp như bố tôi sẽ được hưởng chế độ như thế nào, thủ tục làm các hồ sơ để hưởng chế độ đó ra sao?

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169