Định cư tại nước ngoài có được quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại Việt Nam không?
|

Định cư tại nước ngoài có được quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại Việt Nam không?

Luật đất đai 2013 đã và đang được thực hiện theo hướng mở cửa và tạo điều kiện cho các chủ thể được thực hiện các quyền của mình về đất đai. Trong đó câu hỏi về trường hợp người nước ngoài có quyền sử hữu quyền sử dụng đất hoặc sở hữu nhà ở tại Việt Nam hay không là một trong những câu hỏi mà chúng tôi nhận được nhiều nhất trong thời gian qua. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí