Bài viết về chủ đề "thời hiệu thi hành án"

THỜI HIỆU THI HÀNH ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hiệu thi hành án
Có thể gửi đơn thi hành án lên cấp thành phố không ?

Có thể gửi đơn thi hành án lên cấp thành phố không ?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi có gởi đơn yêu cầu thi hành án ở quận Thủ Đức ,Họ bảo rằng không thể thi hành án vì người bị thi hành án không có tài sản .Vậy từ năm 2012 đến nay vẫn chưa thi hành án được ,nay tôi muốn gởi đơn lên thi hành án cấp thành phố có được không ?Cám ơn

Chi tiết >>

Về thời hiệu yêu cầu thi hành án đối với quan hệ bồi thường

Về thời hiệu yêu cầu thi hành án đối với quan hệ bồi thường

Luật sư tư vấn về thời hiệu yêu cầu thi hành án theo pháp luật về thi hành án dân sự.

Chi tiết >>

Quy định về Thời hiệu thi hành bản án hình sự

Quy định về Thời hiệu thi hành bản án hình sự

Thời hiệu thi hành bản án hình sự được quy định cụ thể về định nghĩa, nội dung thời hiệu và các quy định khác liên quan đến thời hiệu thi hành bản án hình sự, cụ thể như sau:

Chi tiết >>