Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động
|

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động. Theo đó, quan hệ lao động luôn được điều chỉnh và được tạo điều kiện qua hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là luật lao động 2012. Luật sư sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật có được tính vào thời hạn xử lý kỷ luật công chức không?
|

Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật có được tính vào thời hạn xử lý kỷ luật công chức không?

Chào văn phòng cho tôi hỏi thắc mắc về kỷ luật lao động như sau: Bạn tôi có nhận thông báo của sếp với nội dung, do nuôi con nhỏ dưới 12 tháng nên thời gian bị xử lý kỷ luật sẽ tiến hành vào 02 tháng sau khi con đủ 12 tháng tuổi (từ ngày 12/4/201x đến ngày 12/6/201x+1). Như vậy đúng hay sai? Cụ thể:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí