Bài viết về chủ đề "thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự"

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự
Tranh chấp đất đai khi thời hiệu khởi kiện đã hết

Tranh chấp đất đai khi thời hiệu khởi kiện đã hết

Hỏi: Sau khi tòa án thụ lý vụ án về tranh chấp đất đai , phát hiện cấp có thẩm quyền cấp nhầm hoặc cấp chồng chéo quyền sử dụng đất với phần đất đang tranh chấp. Theo tố tụng dân sự hiện hành thì tòa án không có quyền hủy quyết định cấp đất nhầm hoặc chồng chéo đó. Tòa án có thể hướng dẫn đương sự khởi kiện bằng một vụ án hành chính. Tuy nhiên, thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đã hết, trường hợp này giải quyết như thế nào?

Chi tiết >>

Thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất

Thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất

Hỏi: Đối với tranh chấp liên quan đến giao dịch về quyền sử dụng đất như: tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng cầm cố, hợp đồng chuyển đổi, tặng cho quyền sử dụng đất thì có tính thời hiệu khởi kiện hay không? Cách tính như thế nào?

Chi tiết >>