Bài viết về chủ đề "thời hiện khởi kiện"

THỜI HIỆN KHỞI KIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hiện khởi kiện
Quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

​Tôi và bạn tôi có làm 1 hợp đồng mua hàng. Tôi là bên mua, bạn tôi là bên bán. Trên hợp đồng có ghi cam kết là: ngày 17/5/2015 bên mua có giao cho bên bán 97 triệu và ngày 18/5/2015 bên bán có nhiệm vụ giao sản phẩm cho bên mua.

Chi tiết >>