Bài viết về chủ đề "Thời hạn yêu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp"

THỜI HẠN YÊU CẦU HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Thời hạn yêu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp
Quá thời hạn 3 tháng có cách nào để hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Quá thời hạn 3 tháng có cách nào để hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi nghỉ làm từ 30-3-2016, sổ BHXH đóng đến hết 3.2016 ( mức lương 10,435,000 vnd, thời gian bảo hiểm là 3 năm 11 tháng). Ngày 2.7 tôi nhận được biên bản chấm dứt hợp đôg lao động. Trong biên bản ghi rõ thời gian chấm dứt lao động lả 1.4.2016.

Chi tiết >>