Bài viết về chủ đề "thời hạn xét xử"

THỜI HẠN XÉT XỬ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn xét xử
Tư vấn về thủ tục pháp lý vụ án dân sự tranh chấp đất đai

Tư vấn về thủ tục pháp lý vụ án dân sự tranh chấp đất đai

Luật sư tư vấn đối với trường hợp thời hạn xét xử vụ án tranh chấp đất đai. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự

Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự

Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>