Bài viết về chủ đề "thời hạn trả trợ cấp thôi việc"

THỜI HẠN TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn trả trợ cấp thôi việc
Thời hạn trả trợ cấp thôi việc theo pháp luật hiện hành.

Thời hạn trả trợ cấp thôi việc theo pháp luật hiện hành.

Tôi đã có Quyết định thôi việc của Công ty đến nay hơn 10 ngày mà vẫn chưa được thanh toán tiền trợ cấp thôi việc, vậy tôi phải làm thế nào? Xin tư vấn cho tôi, tôi rất cảm ơn.

Chi tiết >>