Bài viết về chủ đề "thời hạn trả tiền "

THỜI HẠN TRẢ TIỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn trả tiền

 • Cho vay tiền không hẹn ngày trả thì đòi như thế nào?

  Cho vay tiền không hẹn ngày trả thì đòi như thế nào?.

  • 20/12/2018
  • Minh Anh

  Hỏi: Em cho bạn em vay tiền, 2 bên đã ký kết bằng giấy vay tiền viết bằng tay. Do không trả được nợ nên em đòi bạn em nhiều lần. Mới đây họ quay ra bảo với em là mới làm giấy chứ đã giao tiền đâu mà đòi. Khi xem lại giấy thì em chỉ ghi số tiền vay không ghi ngày trả vào giấy vay. Hơn nữa lúc đầu họ bảo xin vay 10 triệu, làm giấy xong họ lại xin vay thêm 2 triệu nữa.

  Chi tiết