Một số quy định của pháp luật đấu giá cho thuê đất công ích của địa phương
|

Một số quy định của pháp luật đấu giá cho thuê đất công ích của địa phương

Đất công ích là một khái niệm nhằm chỉ một quỹ đất do từng địa phương lập và quản lý nhằm đáp ứng các nhu cầu kinh tế, xã hội hoặc nhằm đáp ứng một mục đích công cộng của từng địa phương. Trong nhiều trường hợp, phần diện tích đất công ích này còn có thể được sử dụng với mục đích cho thuê.

Chi tiết
Giao dịch mua bán đất viết tay có giá trị pháp lý?
|

Giao dịch mua bán đất viết tay có giá trị pháp lý?

Câu hỏi tư vấn: Nhà ông A trước kia mua mảnh đất rất lớn nhưng trước kia mua đất không có sổ đỏ chỉ viết tay, sau này mới làm sổ đỏ thì cán bộ ghi là 300m2 đất ở còn laị sau nhà cán bộ ghi là đất để khai thác tới 2016 la thu hồi lại.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí