Bài viết về chủ đề "thời hạn thanh toán các khoản trợ cấp"

THỜI HẠN THANH TOÁN CÁC KHOẢN TRỢ CẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn thanh toán các khoản trợ cấp
Các khoản trợ cấp sau khi tinh giản biên chế

Các khoản trợ cấp sau khi tinh giản biên chế

Chào luật sư cho tôi hỏi: Bạn tôi làm tại một đơn vị sự nghiệp nhà nước được 4 năm, dưới dạng HĐLĐ không thời hạn, nhưng nay do đơn vị tinh giảm biên chế nên bị chấm dứt HĐ, vậy bạn tôi được hưởng những khoản gì từ cơ quan? Thứ hai, theo tôi được biết thì đối vơí khoản trợ cấp thôi việc là ko quá 30 ngày chủ sử dụng lao động phải thanh toán nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán các khoản. Vậy cho tôi hỏi bạn tôi phải làm những gì để đòi quyê

Chi tiết >>