Bài viết về chủ đề "thời hạn thanh toán các khoản trợ cấp "

THỜI HẠN THANH TOÁN CÁC KHOẢN TRỢ CẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn thanh toán các khoản trợ cấp

 • Các khoản trợ cấp sau khi tinh giản biên chế

  Các khoản trợ cấp sau khi tinh giản biên chế.

  • 27/11/2020
  • Nguyễn Thu Trang

  Cán bộ, công chức, viên chức và những người có hợp đồng lao động không thời hạn là những người làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, do số lượng quá nhiều và nhiều người làm việc không hiệu quả, không đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ đổi mới, nên Nhà nước quy định về việc tinh giản biên chế, vừa là để giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, vừa là để xây dựng bộ máy hoạt động hiệu quả.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn