Bài viết về chủ đề "thời hạn tại ngũ"

THỜI HẠN TẠI NGŨ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn tại ngũ
Sai thông tin trên giấy tờ xuất ngũ

Sai thông tin trên giấy tờ xuất ngũ

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư: tôi ở đồng nai tôi muốn hỏi luật sư một việc như sau. Tôi nhập ngũ tháng 3 năm 1975. Và xuất ngũ tháng 6 năm 1981. Từ năm 1981 đến năm 2004.

Chi tiết >>