Bài viết về chủ đề "thời hạn quỷ quyền"

THỜI HẠN QUỶ QUYỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn quỷ quyền
Tranh chấp khi ủy quyền quản lí di sản thừa kế cho một người khác

Tranh chấp khi ủy quyền quản lí di sản thừa kế cho một người khác

Trường hợp các anh em trong gia đình ủy quyền cho người em út quản lí di sản thừa kế do cha mẹ để lại. Nay muốn chia một phần di sản đó để phục vụ việc thờ cúng.

Chi tiết >>