Bài viết về chủ đề "thời hạn nộp tiền sử dụng đất"

THỜI HẠN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn nộp tiền sử dụng đất
Tư vấn về trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất do xác định sai vị trí đất?

Tư vấn về trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất do xác định sai vị trí đất?

Câu hỏi tư vấn: Tháng 11 năm 2007 gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cơ quan thuế đã tính và thông báo số tiền sử dụng đất mà gia đình tôi phải nộp trên cơ sở thông tin xác định vị trí đất do văn phòng đăng ký quyền sử dụng chuyển.

Chi tiết >>