Bài viết về chủ đề "thời hạn nhận lại giấy tờ"

THỜI HẠN NHẬN LẠI GIẤY TỜ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn nhận lại giấy tờ
Có được tạm giữ xe, đồ, giấy tờ, điện thoại khi xảy ra vi phạm?

Có được tạm giữ xe, đồ, giấy tờ, điện thoại khi xảy ra vi phạm?

Về vấn đề sai phạm, em cháu thừa nhận em cháu sai và đã trả viện phí cho chị kia. Tuy nhiên, đồ đạc, xe cộ, giấy tờ, điện thoại em cháu đã bị tạm giữ hết. Cháu muốn hỏi là điện thoại không liên quan gì đến vấn đề này sao lại tạm giữ ạ.

Chi tiết >>