Bài viết về chủ đề "thời hạn lao động"

THỜI HẠN LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn lao động
Tư vấn về hợp đồng lao động đối với người lao động

Tư vấn về hợp đồng lao động đối với người lao động

Luật sư tư vấn về việc người lao động không kí kết hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn và việc người lao động xin nghỉ việc có trái quy định pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Hợp đồng lao động hết hạn có buộc phải gia hạn không?

Hợp đồng lao động hết hạn có buộc phải gia hạn không?

Nội dung: Xin chào Luật sư tư vấn, tôi muốn hỏi trường hợp hợp đồng lao động đã hết hạn và tôi không muốn gia hạn và muốn chấm dứt có được không vì doanh nghiệp yêu cầu gia hạn, nội dung như sau:

Chi tiết >>