Bài viết về chủ đề "thời hạn kỷ luật"

THỜI HẠN KỶ LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn kỷ luật
Sa thải nhân viên do tham ô công quỹ

Sa thải nhân viên do tham ô công quỹ

Luật sư tư vấn khi người lao động có hành vi tham ô công quỹ thì bị xử lý kỉ luật theo hình thức sa thải.

Chi tiết >>

Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật có được tính vào thời hạn xử lý kỷ luật công chức không?

Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật có được tính vào thời hạn xử lý kỷ luật công chức không?

Bạn tôi có nhận thông báo của sếp với nội dung, do nuôi con nhỏ dưới 12 tháng nên thời gian bị xử lý kỷ luật sẽ tiến hành vào 02 tháng sau khi con đủ 12 tháng tuổi (từ ngày 12/4/2016 đến ngày 12/6/2016). Như vậy đúng hay sai?

Chi tiết >>