Các trường hợp được ủy quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật?
|

Các trường hợp được ủy quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật?

Bảo hiểm thất nghiệp được xem là giải pháp để giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho những người thất nghiệp trong thời gian chưa tìm được việc làm và tạo cho họ cơ hội học nghề, tìm kiếm công việc mới. Vậy làm cách nào để được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Có được ủy quyền cho người khác đi hưởng thất nghiệp giúp mình được không? Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi

Chi tiết
Tư vấn miễn phí