Thời hạn trả hộ chiếu
|

Thời hạn trả hộ chiếu

Năm 2012 tôi có bạn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, vô tình tôi làm mất hộ chiếu tại nước ngoài, khi công việc không được ổn định và tôi muốn về nước. Nhưng tôi lại mất hộ chiếu, trong khi đó tôi lại mượn hộ chiếu một người bạn tôi về nước (đi chui) sau khi về sân bay ĐN thì bị cơ quan an ninh sân bay giữ lại hộ chiếu tôi mượn của bạn!

Chi tiết
Tư vấn miễn phí