Bài viết về chủ đề "thời hạn báo trước khi xin nghỉ việc"

THỜI HẠN BÁO TRƯỚC KHI XIN NGHỈ VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn báo trước khi xin nghỉ việc
Xin nghỉ việc không báo trước có được trả sổ bảo hiểm không?

Xin nghỉ việc không báo trước có được trả sổ bảo hiểm không?

Chào luật sư em đang làm công nhân cho một công ty may mặc ở Thành Phố Hồ Chí Minh, vì hoàn cảnh gia đình nên em phải xin nghỉ việc.

Chi tiết >>