Công chức nhà nước có phải làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật không?
|

Công chức nhà nước có phải làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật không?

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là mối quan tâm của người lao động khi thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Vấn đề này cũng được các công chức, viên chức Nhà nước quan tâm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hiện nay, pháp luật quy định về thời giờ làm việc của công chức, viên chức như thế nào? Công chức có thể phải làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật hay không? … Luật Minh Gia tư vấn các vấn đề này như sau:

Chi tiết
Tư vấn làm thêm giờ
|

Tư vấn làm thêm giờ

Nhờ văn phòng tư vấn về thời gian làm thêm giờ như sau: Em làm việc tại Bệnh Viện hạng 3, trực 24 nghỉ 24, hôm sau làm hành chính 8 giờ và hôm sau lại vào trực 24. Công việc cứ thế xoay vòng. Bình quân một tháng em làm 320 giờ. Luật lao động quy định làm 1 tháng không quá 196 g giờ. Như vậy em làm vượt 124 giờ có được tính tăng ca không. Xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết
Người lao động làm thêm giờ cho người lao động được hưởng các quyền lợi nào?
|

Người lao động làm thêm giờ cho người lao động được hưởng các quyền lợi nào?

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Hiện nay, có nhiều công ty có khối lượng công việc lớn nhưng không muốn tuyển thêm người lao động mới nên họ yêu cầu nhân viên của mình làm thêm giờ. Vậy, nếu người lao động làm thêm giờ thì được hưởng những quyền lợi gì? Mức lương của người lao động khi làm thêm giờ được tính như thế nào?

Chi tiết
Công ty quy định làm việc 9 tiếng một ngày có vi phạm pháp luật?
|

Công ty quy định làm việc 9 tiếng một ngày có vi phạm pháp luật?

Quyền làm việc và quyền nghỉ ngơi là một trong những quyền cơ bản của con người, trước hết là người lao động trong quan hệ lao động và phải được pháp luật bảo vệ. Hiến pháp của Việt Nam và pháp luật lao động quy định rất rõ về vấn đề thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động để đảm bảo người lao động có sức khỏe thực hiện công việc.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí