Bài viết về chủ đề "thời gian xử lý vụ án lý hôn"

THỜI GIAN XỬ LÝ VỤ ÁN LÝ HÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian xử lý vụ án lý hôn
Trình tự, thủ tục xử lý vụ án lý hôn theo quy định của pháp luật hiện hành

Trình tự, thủ tục xử lý vụ án lý hôn theo quy định của pháp luật hiện hành

Luật sư cho cháu hỏi về quy trình, thời gian xử một bản án ly hôn là như thế nào ạ, cụ thể: Chị cháu kết hôn được 3 năm nhưng do thể sống được với nhau nữa và đã quyết định ly hôn chồng. Tài sản chung là không có, chỉ có con chung. Nhưng vì ông chồng không đồng tình bỏ, thích gây khó khăn, về nhà chửi bới chị.

Chi tiết >>