Bài viết về chủ đề "thời gian xét nâng lương thường xuyên"

THỜI GIAN XÉT NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian xét nâng lương thường xuyên
Thời điểm xét nâng lương thường xuyên khi công chức chuyển sang ngạch mới

Thời điểm xét nâng lương thường xuyên khi công chức chuyển sang ngạch mới

Trường hợp chuyển ngạch từ cán sự lên ngạch chuyên viên thì xếp lương ở ngach mới và thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên được tính từ thời điểm nào?

Chi tiết >>