Bài viết về chủ đề "thời gian thực hiện"

THỜI GIAN THỰC HIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian thực hiện
Lệ phí trước bạ và thời gian đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lệ phí trước bạ và thời gian đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tư vấn về trường hợp theo quy định pháp luật thì lệ phí trước bạ nhà, đất sẽ phải nộp như thế nào? Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như thế nào?

Chi tiết >>