Bài viết về chủ đề "thời gian thử thách án treo"

THỜI GIAN THỬ THÁCH ÁN TREO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian thử thách án treo
Chế độ ưu đãi người có công đối với người đang chấp hành án tù treo

Chế độ ưu đãi người có công đối với người đang chấp hành án tù treo

Người đang trong thời gian thử thách khi chấp hành hình phạt án tù treo có được hưởng các quyền lợi và chế độ ưu đãi người có công không? Trong thời gian thử thách, có được xem xét, rút ngắn thời gian thử thách không? Nếu họ phạm tội mới thì xử lý như thế nào?

Chi tiết >>

Về cách tính thời gian thử thách của án treo

Về cách tính thời gian thử thách của án treo

Án treo là một chế định thể hiện tính nhân đạo trong chính sách hình sự của Nhà nước ta. Với phương châm “giáo dục - khoan hồng”, án treo không buộc người bị kết án cách ly khỏi xã hội. Họ vẫn được làm ăn, sinh sống và chứng tỏ sự hối cải, hoàn lương của mình ngay trong môi trường xã hội bình thường dưới sự giám sát, theo dõi, giáo dục của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chi tiết >>