Bài viết về chủ đề "thời gian thanh toán"

THỜI GIAN THANH TOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian thanh toán
Thanh toán chế độ trợ cấp theo chính sách tinh giản biên chế

Thanh toán chế độ trợ cấp theo chính sách tinh giản biên chế

Xin chào luật gia! Cho tôi được hỏi về thời gian chi trả chế độ về tinh giản biên chế 108 . Tôi là giáo viên thuộc thành phố Vinh , tỉnh Nghệ An, vì lí do sức khỏe nên tôi đã xin về chế độ 108 và đã có quyết định được nghỉ từ 01/03/2015 , nhưng đến nay tôi vẫn chưa được nhận tiền chế độ cũng như lương huu hàng tháng.

Chi tiết >>