Bài viết về chủ đề "thời gian tham gia BHYT liên tục"

THỜI GIAN THAM GIA BHYT LIÊN TỤC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian tham gia BHYT liên tục
Thời gian được tính là tham gia bảo hiểm y tế liên tục

Thời gian được tính là tham gia bảo hiểm y tế liên tục

Kính gởi Công ty Luật Minh Gia. Con tôi làm việc tại 1 công ty, vì lý do riêng cháu xin nghỉ việc và được Công ty chấp thuận nghỉ việc từ ngày 15/10/ 2016, trong khi chờ quyết định thì Phòng nhân sự Cty đã thu hồi thẻ BHYT ( có giá trị đến 31/ 12/ 2016 ).

Chi tiết >>