Bài viết về chủ đề "thời gian tập sự công chức"

THỜI GIAN TẬP SỰ CÔNG CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian tập sự công chức
Thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội được tính vào thời gian tập sự đối với công chức?

Thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội được tính vào thời gian tập sự đối với công chức?

Câu hỏi tư vấn: Tôi được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước A từ 01/04/2010 làm việc theo hợp đồng, trình độ Đại học, công việc đảm nhiệm : chuyên viên, hưởng lương 85%, hệ số 2,34, đóng BHXH đầy đủ. Đến ngày 01/01/2011 được tuyển dụng vào biên chế của chính cơ quan A, công việc đảm nhiệm như khi làm hợp đồng, chuyên viên, hưởng lương 85%, hệ số 2,34.

Chi tiết >>