Bài viết về chủ đề "thời gian tại ngũ"

THỜI GIAN TẠI NGŨ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian tại ngũ
Độ tuổi gọi nhập ngũ công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học theo Luật NVQS

Độ tuổi gọi nhập ngũ công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học theo Luật NVQS

Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015 quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó quy định rõ độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân.

Chi tiết >>