Bài viết về chủ đề "thời gian nghỉ tết"

THỜI GIAN NGHỈ TẾT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian nghỉ tết
Quy định về thời gian làm việc và thưởng làm việc ngày tết

Quy định về thời gian làm việc và thưởng làm việc ngày tết

Hỏi: Theo em được biết thì nhà nước quy định là 1 ngày chỉ làm việc là 8 tiếng. Nhưng không biết tại sao chỗ e làm lại làm vượt quá thời gian quy định trên.

Chi tiết >>