Bài viết về chủ đề "thời gian nghỉ ngơi được hưởng lương"

THỜI GIAN NGHỈ NGƠI ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian nghỉ ngơi được hưởng lương
Quy định về thời gian nghỉ giữa giờ làm việc được hưởng lương

Quy định về thời gian nghỉ giữa giờ làm việc được hưởng lương

Xin hỏi luật sư thời gian nghỉ ngơi như công ty chúng tôi bố trí trong mỗi ca không được tính là thời gian làm việc để trả lương cho người lao động có phù hợp quy định pháp luật không ? Hiện nay, công ty chúng tôi đang thực hiện ca làm việc như sau: Ca 1: từ 6:00 đến 14:10, trong đó thời gian nghỉ ngơi là 40’, chia làm 2 đợt : + Đợt 1: nghỉ tại chỗ 10’ + Đợt 2: nghỉ ăn chính 30’.

Chi tiết >>