Bài viết về chủ đề "thời gian nghỉ lễ"

THỜI GIAN NGHỈ LỄ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian nghỉ lễ
Tư vấn về thời gian nghỉ thai sản trùng vào tết âm lịch 2016

Tư vấn về thời gian nghỉ thai sản trùng vào tết âm lịch 2016

Nội dung tư vấn : Xin chào, tôi có câu hỏi về thời gian nghỉ thai sản trùng vào thời gian nghỉ tết âm lích 2016, nội dung như sau: Ngày sinh dự kiến là 03/02/2016. Nghỉ tết âm là 06/02/2016. Tôi còn phép có thể xin nghỉ từ 31/01/2016. Tôi có thể nghỉ phép năm từ 31/01/2016 và thời điểm tính nghỉ thai sản là 15/02/2016 để ngày 15/08/2016 tôi mới đi làm lại có đúng quy định không? Xin cảm ơn.

Chi tiết >>