Chế độ nghỉ chăm con ốm theo Luật bảo hiểm xã hội
|

Chế độ nghỉ chăm con ốm theo Luật bảo hiểm xã hội

Pháp luật Bảo hiểm xã hội quy định về chế độ ốm đau như thế nào? Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội có con dưới 7 tuổi ốm đau thì giải quyết chế độ ra sao? Bạn có thể tham khảo các quy định được Công ty Luật Minh Gia viện dẫn thông qua bài viết dưới đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí