Bài viết về chủ đề "thời gian nâng lương"

THỜI GIAN NÂNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian nâng lương
Thời gian tập sự có được tính vào thời gian nâng lương đối với viên chức

Thời gian tập sự có được tính vào thời gian nâng lương đối với viên chức

Hỏi: Ngày 11/11/2011, tôi nộp hồ sơ xét tuyển viên chức tại Sở lao động thương binh xã hội tỉnh. Đến ngày 22/4/2012, tôi có quyết định trúng tuyển viên chức, tôi được Sở phân về Trung tâm cai nghiện ma túy của tỉnh, là trung tâm trực thuộc Sở. Ngày 1/5/2012, tôi chính thức đi làm. Trong Hợp đồng làm việc tôi được hưởng 100% lương, hệ số 2.34 và đầy đủ các chế độ phụ cấp đối với cán bộ công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn về cách tính thời hạn nâng bậc lương

Luật sư tư vấn về cách tính thời hạn nâng bậc lương

Tôi là công chức cấp xã, từ 1/4/2013 được nâng lương bậc 2, hệ số 2.06, ngạch 01.004 (công chức loại B). 5/2015 tôi có bằng Đại Học, đơn vị àm cho tôi 2 tờ trình nâng lương cùng thời điểm. Đến 6/2015 thì có quyết định nâng lương từ 2,06, ngạch 01.004 lên 2.34 ngạch 01.003 vậy cách tính như vậy phù hợp chưa?

Chi tiết >>