Bài viết về chủ đề "thời gian lẻ tính trợ cấp thôi việc"

THỜI GIAN LẺ TÍNH TRỢ CẤP THÔI VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian lẻ tính trợ cấp thôi việc
Tư vấn về thời gian lẻ khi hưởng trợ cấp mất việc

Tư vấn về thời gian lẻ khi hưởng trợ cấp mất việc

Tôi vừa nghĩ việc tại công ty có trụ sở tại quận 12, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội, và có đóng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm là 3 năm 1 tháng. cho hỏi trường hợp này đối với tháng lẻ là 01 tháng thì trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào?

Chi tiết >>