Tư vấn về chi trả trợ cấp thôi việc
|

Tư vấn về chi trả trợ cấp thôi việc

Công ty tôi là công ty CP. Có đồng chí năm nay 50 tuổi được 30 năm công tác. Năm ngoái vì lý do sức khỏe và gia đình đồng chí xin nghỉ tự túc đóng bảo hiểm. Công ty đồng ý và cho đồng chí nghỉ từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015. sau ngày 31/12/2015 đồng chí phải đi làm. Nhưng đến hết tháng 2/2016 đồng chí không đi làm.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí