Bài viết về chủ đề "thời gian hưởng phụ cấp"

THỜI GIAN HƯỞNG PHỤ CẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian hưởng phụ cấp
Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo quy định pháp luật?

Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo quy định pháp luật?

Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên, thời gian hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thời gian hưởng phụ cấp theo nghị định 116/2010

Thời gian hưởng phụ cấp theo nghị định 116/2010

em là nhân viên kế toán trường thuộc khu vực 135. Theo nghị định 116 thì sẽ được hưởng trợ cấp không quá 5 năm. Nhưng trong 5 năm hưởng trợ cấp có nghỉ thai sản 6 tháng trong thời gian này không được hưởng trợ cấp. Vậy thời gian hưởng trợ cấp ấy có được tính cộng dồn cho đủ 5 năm không?

Chi tiết >>

Thời gian được tính để hưởng phụ cấp thâm niên của giáo viên

Thời gian được tính để hưởng phụ cấp thâm niên của giáo viên

Luật sư tư vấn về thời gian được tính để hưởng phụ cấp thâm niên của giáo viên. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>