Bài viết về chủ đề "thời gian hưởng dưỡng sức"

THỜI GIAN HƯỞNG DƯỠNG SỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian hưởng dưỡng sức
Chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh đối với trường hợp sinh mổ?

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh đối với trường hợp sinh mổ?

Tôi là D, năm nay 33 tuổi, hiện tôi đang tham gia đóng Bảo Hiểm tại Quận X, tôi xin hỏi 1 vấn đề về chế độ dưỡng sức sau sinh như sau: Tháng 10/2014 tôi làm báo giảm để nghỉ chờ sinh và ngày 13/10/2014 tôi được chỉ định sinh mổ. Ngày 09/04/2015 tôi làm báo tăng để đi làm trở lại đồng thời làm chế độ dưỡng sức sau sinh nhưng kết quả lý do chưa được duyệt là : Chưa đi làm trở lại,

Chi tiết >>