Bài viết về chủ đề "thời gian học nghề"

THỜI GIAN HỌC NGHỀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian học nghề
Chế độ cho học viên học nghề

Chế độ cho học viên học nghề

Hiện tại công ty em đang cần một lượng lớn công nhân may có tay nghề nhưng thị trường không đáp ứng được, nên công ty muốn nhận học viên đào tạo tại công ty. Công ty muốn soạn thảo hợp đồng học nghề, nhưng không biết rõ thời gian tối đa học nghề là bao lâu? và mức lương tối thiểu áp dụng là bao nhiêu? Cũng như các chế độ mà học viên cần có?

Chi tiết >>