Bài viết về chủ đề "thời gian giám định sức khỏe của người lao động để nghỉ hưu"

THỜI GIAN GIÁM ĐỊNH SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ NGHỈ HƯU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian giám định sức khỏe của người lao động để nghỉ hưu
Có được cộng nối thời gian đóng BHXH hay không ?

Có được cộng nối thời gian đóng BHXH hay không ?

Tôi xin trình bày với Quý Công ty Luật Minh Gia một việc như sau: -Tôi nhập ngũ T8-1978 đến T9-1981 tôi hoàn thành xong 3 năm nghĩa vụ quân sự. Tháng 9-1981 tôi chuyển sang Cục hợp tác quốc tế về lao động – Bộ Lao Động, đến tháng 5-1985 tôi về nước hoàn thành xong nghĩa vụ hợp tác lao động 4 năm tại Tiệp Khắc. Sau thời gian này tôi làm doanh nghiệp tư nhân bên ngoài (không đóng bảo hiểm).

Chi tiết >>