Đã đóng BHTN 12 tháng trong thời gian 24 tháng là thế nào?
|

Đã đóng BHTN 12 tháng trong thời gian 24 tháng là thế nào?

Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp được pháp luật quy định như thế nào? Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không liên tục có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này như sau:

Chi tiết
Tính thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?
|

Tính thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Luật sư tư vấn trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không liên tục trong vòng 24 tháng. Người lao động xin tư vấn cách tính thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí